Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

वार्षिक समिक्षा २०७१/०७२

काेसीहरैँचा नगरपालिका कार्यालयकाे अार्थिक वर्ष २०७१/०७२ काे वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिति २०७२ साल भाद्र १० गते सम्पन्न भएकाे छ । वार्षिक समिक्षामा प्रस्तुत गरीएका विषय वस्तुहरुलार्इ तलको Presentation मा Click गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ ।