यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ०२१ ५४५७२७, ०२१ ५४५०५०

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !