यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

Expenditure

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना फायल प्रकाशन मिति
आ‍ ब २०७२/०७३ को असार महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ असार PDF icon 3.pdf Wednesday, July 20, 2016 - 16:06
आ‍ ब २०७२/०७३ को जेष्ठ महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ जेठ PDF icon 2.pdf Friday, June 17, 2016 - 16:04
आ‍ ब २०७२/०७३ को बैशाख महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ बैशाख PDF icon 1.pdf Tuesday, May 17, 2016 - 16:01
आ‍ ब २०७२/०७३ को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ चैत्र PDF icon 12.pdf Thursday, April 14, 2016 - 16:21
आ‍ ब २०७२/०७३ को फाल्गुण महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ फाल्गुन PDF icon 11.pdf Wednesday, March 16, 2016 - 16:20
आ‍ ब २०७२/०७३ को माघ महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ माघ PDF icon 10.pdf Monday, February 15, 2016 - 16:19
आ‍ ब २०७२/०७३ को पौष महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ पौष PDF icon 9.pdf Sunday, January 17, 2016 - 16:37
आ‍ ब २०७२/०७३ को मंसिर महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ मङ्सिर PDF icon 8.pdf Wednesday, December 16, 2015 - 16:17
आ‍ ब २०७२/०७३ को कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ कार्तिक PDF icon 7.pdf Wednesday, November 18, 2015 - 16:12
आ‍ ब २०७२/०७३ को असोज महिनाको खर्चको फाँटबारी २०७२-०७३ असोज PDF icon 6.pdf Tuesday, October 27, 2015 - 16:14

Pages