Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

Income

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना फायल प्रकाशन मिति
अा.ब २०७२/०७३ को असार महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ असार PDF icon 03.pdf Sunday, July 17, 2016 - 16:25
अा.ब २०७२/०७३ को जेष्ठ महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ जेठ PDF icon 02.pdf Wednesday, June 15, 2016 - 16:24
अा.ब २०७२/०७३ को बैशाख महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ बैशाख PDF icon 01.pdf Sunday, May 15, 2016 - 16:23
अा.ब २०७२/०७३ को चैत्र महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ चैत्र PDF icon 12.pdf Tuesday, April 12, 2016 - 16:35
अा.ब २०७२/०७३ को फाल्गुण महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ फाल्गुन PDF icon 11.pdf Sunday, March 13, 2016 - 16:35
अा.ब २०७२/०७३ को माघ महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ माघ PDF icon 10.pdf Friday, February 12, 2016 - 16:34
अा.ब २०७२/०७३ को पौष महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ पौष PDF icon 09.pdf Thursday, January 14, 2016 - 16:32
अा.ब २०७२/०७३ को मंसिर महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ मङ्सिर PDF icon 08.pdf Tuesday, December 15, 2015 - 16:31
अा.ब २०७२/०७३ को कार्तिक महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ कार्तिक PDF icon 07.pdf Monday, November 16, 2015 - 16:29
अा.ब २०७२/०७३ को असोज महिनाको आम्दानी विवरण २०७२-०७३ असोज PDF icon 06.pdf Friday, October 16, 2015 - 16:29

Pages