यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

२०७४/०७५ को लागी वडा स्तरीय योजना छनौट गर्न भेला स्थान र समय तालिका

कोसीहरैँचा नगरपालिकाको अा‍र्थीक वर्ष २०७४/०७५ को लागी वडा स्तरीय योजना छनोट गर्न प्रत्येक वडामा हुने वडा भेलाको स्थान र समय तालिका