यो कोशिहरैँचा नगरपालिकाको वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। सुन्दरदुलारी नगरपालिका र कोशिहरैँचा नगरपालिका गाभिएर सुन्दरहरैँचा नगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि sundarharaichamun.gov.np मा जानुहोस् ।

नगरपालिकाकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६६

नगरपालिकाकाे न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६६